អំពីគោលការណ៍ខូគីនេះ។

គោលការណ៍ខូគីនេះពន្យល់អំពីអ្វីដែលជាខូគី និងរបៀបដែលយើងប្រើពួកវា ប្រភេទនៃខូគីដែលយើងប្រើ ពោលគឺព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលដោយប្រើខូគី និងរបៀបដែលព័ត៌មាននោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងរបៀបគ្រប់គ្រងចំណូលចិត្តខូគី។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ រក្សាទុក និងរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព សូមមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។

អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ ឬដកការយល់ព្រមរបស់អ្នកពី Cookie Declaration នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីយើងជានរណា របៀបដែលអ្នកអាចទាក់ទងយើង និងរបៀបដែលយើងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។
ការយល់ព្រមរបស់អ្នកអនុវត្តចំពោះដែនខាងក្រោម៖ homeinvestcambodia.com
[user_consent_state]

តើខូគីជាអ្វី?

ខូគីគឺជាឯកសារអត្ថបទតូចៗដែលប្រើសម្រាប់រក្សាទុកព័ត៌មានតូចៗ។ ពួកវាត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក នៅពេលដែលគេហទំព័រត្រូវបានផ្ទុកនៅលើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ខូគីទាំងនេះជួយយើងធ្វើឱ្យគេហទំព័រដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ ធ្វើឱ្យវាកាន់តែមានសុវត្ថិភាព ផ្តល់នូវបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែប្រសើរ និងយល់ពីរបៀបដែលគេហទំព័រដំណើរការ និងវិភាគអ្វីដែលដំណើរការ និងកន្លែងដែលវាត្រូវការការកែលម្អ។

តើយើងប្រើខូឃីដោយរបៀបណា?

ក្នុងនាមជាសេវាកម្មអនឡាញភាគច្រើន គេហទំព័ររបស់យើងប្រើខូគីភាគីទីមួយ និងភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងជាច្រើន។ ខូគីភាគីទីមួយភាគច្រើនចាំបាច់សម្រាប់គេហទំព័រដើម្បីដំណើរការឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយពួកគេមិនប្រមូលទិន្នន័យដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកណាមួយឡើយ។

ខូគីភាគីទីបីដែលប្រើនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺសំខាន់សម្រាប់ការយល់ដឹងពីរបៀបដែលគេហទំព័រដំណើរការ របៀបដែលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយគេហទំព័ររបស់យើង ការរក្សាសេវាកម្មរបស់យើងឱ្យមានសុវត្ថិភាព ការផ្តល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នក និងទាំងអស់ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអ្នកប្រើប្រាស់ដែលកាន់តែប្រសើរ និងប្រសើរឡើង។ បទពិសោធន៍ និងជួយបង្កើនល្បឿនអន្តរកម្មនាពេលអនាគតរបស់អ្នកជាមួយគេហទំព័ររបស់យើង។

តើខូឃីប្រភេទណាដែលយើងប្រើ?

សំខាន់៖ ខូគីមួយចំនួនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកដើម្បីអាចទទួលបានបទពិសោធន៍មុខងារពេញលេញនៃគេហទំព័ររបស់យើង។ ពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យយើងរក្សាវគ្គអ្នកប្រើប្រាស់ និងការពារការគំរាមកំហែងផ្នែកសុវត្ថិភាពណាមួយ។ ពួកគេមិនប្រមូល ឬរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយឡើយ។ ឧទាហរណ៍ ខូគីទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលគណនីរបស់អ្នក និងបន្ថែមផលិតផលទៅក្នុងកញ្ចប់របស់អ្នក ហើយដកប្រាក់ដោយសុវត្ថិភាព។

ស្ថិតិ៖ ខូគីទាំងនេះរក្សាទុកព័ត៌មានដូចជាចំនួនអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ ចំនួនអ្នកទស្សនាតែមួយគត់ ទំព័រណាមួយនៃគេហទំព័រត្រូវបានចូលមើល ប្រភពនៃការចូលមើល។ល។ ទិន្នន័យទាំងនេះជួយយើងឱ្យយល់ និងវិភាគថាតើគេហទំព័រដំណើរការបានល្អប៉ុណ្ណា។ និងកន្លែងដែលវាត្រូវការការកែលម្អ។

ទីផ្សារ៖ គេហទំព័ររបស់យើងបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ខូគីទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្មការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលយើងបង្ហាញដល់អ្នកដើម្បីឱ្យពួកគេមានអត្ថន័យសម្រាប់អ្នក។ ខូគីទាំងនេះក៏ជួយយើងក្នុងការតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធនាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះផងដែរ។
ព័ត៌មានដែលរក្សាទុកក្នុងខូគីទាំងនេះក៏អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកផ្តល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបី ដើម្បីបង្ហាញអ្នកនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀតនៅលើកម្មវិធីរុករកផងដែរ។

មុខងារ៖ ទាំងនេះគឺជាខូគីដែលជួយមុខងារមិនសំខាន់មួយចំនួននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ មុខងារទាំងនេះរួមមានការបង្កប់ខ្លឹមសារដូចជាវីដេអូ ឬការចែករំលែកខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។

ចំណូលចិត្ត៖ ខូគីទាំងនេះជួយយើងរក្សាទុកការកំណត់របស់អ្នក និងចំណូលចិត្តការរុករកដូចជា ចំណូលចិត្តភាសា ដូច្នេះអ្នកមានបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរ និងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចូលមើលគេហទំព័រនាពេលអនាគត។
[cookie_audit columns=”cookie,description” heading=”បញ្ជីខាងក្រោមលម្អិតអំពីខូគីដែលប្រើក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង។”]

តើខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងចំណូលចិត្តខូគីដោយរបៀបណា?

ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនៅពេលក្រោយតាមរយៈវគ្គរុករករបស់អ្នក អ្នកអាចចុចលើផ្ទាំង "គោលការណ៍ឯកជនភាព និងខូគី" នៅលើអេក្រង់របស់អ្នក។ វានឹងបង្ហាញការជូនដំណឹងអំពីការយល់ព្រមម្តងទៀត ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្លាស់ប្តូរចំណូលចិត្តរបស់អ្នក ឬដកការយល់ព្រមរបស់អ្នកទាំងស្រុង។

បន្ថែមពីលើនេះ កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗគ្នាផ្តល់នូវវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីទប់ស្កាត់ និងលុបខូឃីដែលប្រើដោយគេហទំព័រ។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរការកំណត់នៃកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដើម្បីទប់ស្កាត់/លុបខូគី។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបគ្រប់គ្រង និងលុបខូគី សូមចូលទៅកាន់ wikipedia.org, www.allaboutcookies.org។

kmKM