Real Estate For Sale in Phnom Penh - New Apartments, Houses & Condos

sẵn sàng để chuyển đến

Promotion! $79,600

Studios 49 Sqm | 1 Bathroom

VIEW ON THE MEKONG RIVER

From $130,000

Studios | 1 Bed | 2 Bed | Sky Villa – Penthouse

VIEW ON THE MEKONG RIVER

Special promotion: $102,000

1 Bedroom | Gross area 56.63 Sqm | 1 Bath

Sẵn sàng Chuyển đến

Great promotion! $138,000 instead of $216,187. Last Units.

Net area 62.81 Sqm | 1 Bed | 1 Bath

VIEW ON THE MEKONG RIVER

Special promotion: $286,537

3 Bed + 2 Living | Gross area 127.04 Sqm | 3 Bath

Sẵn sàng Chuyển đến

From $1,600/Sqm

Special offer! Last Units

Studio | Gross area 48.72 Sqm | 1 Bath

FULLY FURNISHED

From $2,100 / Sqm

Size: 71.99m² – 75.32m² | 1 Bath

FULLY FURNISHED

From $2,100 / Sqm

Size: 39.13m² – 41.83m² | 1 Bath

FULLY FURNISHED

From $2,100 / Sqm

Size: 56.73m² 57.82m² | 1 Bath

modern & design

From $275,000 

Size : from 78m² | 1 Bathroom

FULLY FURNISHED

From $2,100 / Sqm

Size : 111.48m² | 2 Bathroom

modern & design

From $410,300

Size: from 132m² | 2 En-suite bath

central city

From $49,000

1 Bed | 1 Bath | Living area from 28 ㎡

modern & design

From $759,550

Size: from 196m² | 3 En-suite bath

central city

From $65,000

1 Bed | 1 Bath | Living area from 41 ㎡

TẦM NHÌN SÔNG

Từ $117,000

Studio, 1 đến 4 giường | 32 đến 148 m2

tiền thuê đảm bảo

Từ $491,421

3 Giường | 3 Tắm | Diện tích sinh hoạt từ 125 ㎡

sự phát triển mới

Từ $148,468

2 Giường | 1 lần tắm | Diện tích phòng khách 61.33m²

tiền thuê đảm bảo

Từ $111,250

1 giường ngủ | 1 lần tắm | Từ 37 đến 41 m2

sự phát triển mới

Từ $200,230

2 Giường | 2 phòng tắm | Diện tích ở: 82,72m²

tiền thuê đảm bảo

Từ $146,882

1 Giường | 1 lần tắm | Sống 42 ㎡ đến 48 ㎡

bờ sông

Từ $66,000

Studio, 1, 2, 3 phòng ngủ & penthouse

tiền thuê đảm bảo

Từ $267,422

2 Giường | 1 lần tắm | Sống 54 ㎡ đến 68 ㎡

sẵn sàng để chuyển đến

Từ $43,000

Phòng 1 & 2 giường | Diện tích sinh hoạt: 47m² đến 88m²

sự phát triển mới

Từ $60,000

Phòng thu | 1 lần tắm | Diện tích ở: 36.80m²

tiền thuê đảm bảo

Từ $140,103

1 Giường | 1 lần tắm | Diện tích ở:59.03m²

TẦM NHÌN SÔNG

Từ $125,700

Giường 1 | Diện tích ở 59,78m² - 65,76m²

CẢI TẠO

Giá hỏi $150.000

Phòng ngủ 2 | Diện tích ở: 120m²

TẦM NHÌN SÔNG

Từ $156,100

Giường 2 | Diện tích phòng ở 73,23m² – 83,90m²

CHUNG CƯ MỚI

Giá từ $199.000

Phòng 1 & 2 giường | Diện tích sống 63 đến 84m2

in the city center

Price $92,000

1, 2 & 3 Bedrooms | Living area 50 to 135 Sqm

Sẵn sàng Chuyển đến

SOLD OUT

Phim trường 49 mét vuông | Ban công

BÁN LẺ

Giá $350.000

Diện tích sống 155 mét vuông | 2 Giường | 2 phòng tắm

Phát triển Lạch Chankiri Palm

Từ $149,888

4 Giường | Diện tích sinh hoạt 90 m² đến 97 m²

BÁN LẺ

Giá $380.000

Diện tích sinh hoạt 180 m2 | 2 Giường | 1 phòng tắm

Cạnh đại lộ Hun Sen và tương lai Aeon 3

Từ $149,888

4 Giường | Diện tích sinh hoạt 97 m² | Lô đất 157 m²

Dự án Chankiri Palm Creek

Từ $149,888

4 Giường | Diện tích sinh hoạt 90 m² đến 97 m²

Đầu tư bất động sản hoàn hảo

Từ $149,888

4 Giường | Diện tích sinh hoạt 97 m² | Lô đất 157 m²

Hướng dẫn mua nhà ở Campuchia cho người nước ngoài

Bạn muốn biết làm thế nào người nước ngoài có thể mua một tài sản ở Campuchia? Đọc bài viết chuyên dụng của chúng tôi bằng cách nhấp vào nút bên dưới.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI