Bất động sản cho thuê ở Phnôm Pênh: Căn hộ & Chung cư

Browse our listings of properties for rent in Phnom Penh: monthly rentals serviced furnished apartments, condominiums.

CĂN HỘ DỊCH VỤ

Giá thuê: 450$ /tháng

1 Phòng Ngủ | 1 phòng tắm

CĂN HỘ DỊCH VỤ

Giá thuê: 450$ /tháng

1 Phòng Ngủ | 1 phòng tắm

CĂN HỘ DỊCH VỤ

Giá thuê: 1,400$ /tháng

4 phòng ngủ

tất cả các cơ sở

Giá thuê: US$900/tháng

2 Phòng ngủ | 1 phòng tắm

CĂN HỘ DỊCH VỤ

Giá thuê: $650 - 700$ /tháng

2 Phòng ngủ | 1 phòng tắm

tất cả các cơ sở

Giá thuê: US$1,200/tháng

2 Phòng ngủ | 1 phòng tắm

tất cả các cơ sở

Giá thuê: US$500/tháng

1 Phòng Ngủ | 1 phòng tắm

tất cả các cơ sở

Giá thuê: US$500/tháng

1 Phòng Ngủ | 1 phòng tắm

tất cả các cơ sở

Giá thuê: US$500/tháng

1 Phòng Ngủ | 1 phòng tắm

tất cả các cơ sở

Giá thuê: US$850/tháng

2 Phòng ngủ | 2 phòng tắm

tất cả các cơ sở

Giá thuê: US$750/tháng

1 Giường | 1 lần tắm | Diện tích sinh hoạt: 70 m2

tất cả các cơ sở

Giá thuê: US$780/tháng

2 Phòng ngủ | 3 phòng tắm

tất cả các cơ sở

Giá thuê: US$650/tháng

1 Phòng Ngủ | 1 phòng tắm

tất cả các cơ sở

Giá thuê: US$3,100/tháng

3 Phòng ngủ | 2 phong tăm

tất cả các cơ sở

Giá thuê: US$750/tháng

1 Giường | 1 lần tắm | Diện tích sinh hoạt: 70 m2

tất cả các cơ sở

Giá thuê: US$750/tháng

2 Phòng ngủ | 1 phòng tắm

CĂN HỘ DỊCH VỤ

Giá thuê: 800$ /tháng

2 Phòng ngủ | 1 phòng tắm

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI